Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Autoceste FBiH | Autocesta Lepenica-Tarčin

  • Općina: Lepenica-Tarčin
  • Kanton: Zenica-Doboj/Sarajevo
  • Idustrija: Transportne industrije
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOX/NO2) 122000