Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Gasovod
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 125556