Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Lasta d.d. | Tvornica keksa i vafla

  • Općina: Čapljina
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Prehrambena industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 54