Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Presal extrusion d.o.o | Proizvodnja aluminijskih profila

  • Općina: Knešpolje
  • Kanton: Zapadnohercegovački
  • Idustrija: Metalska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 3405887