Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Presal extrusion d.o.o | Proizvodnja aluminijskih profila

  • Općina: Knešpolje
  • Kanton: Zapadnohercegovački
  • Idustrija: Metalska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 2011-2013 3 405 887