Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Regionalna deponija Mošćanica | Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Upravljanje otpadom
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 2011-2013 1 120 000
Metan (CH4) 2017 1 396 040