Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Regionalna deponija Mošćanica | Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Upravljanje otpadom
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 1120000