Pristup informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini Istaknuto

Ova publikacija je vodičem kroz procese koji regulišu raspolaganje zemljištem i postrojenjima koji mogu imati štetan uticaj na životnu sredinu. Namijenjen je prvenstveno za organizacije civilnog društva, koji su već uključeni ili će učestvovati u procesu donošenja odluka o životnoj sredini i/ili administrativnim procesima. Svrha vodiča je da vas provede kroz relevatne korake procesa donošenja odluka i obezbijedi pregled proceduralnih zahtjeva i obaveza javnih uprava.

Stranice: 52

Jezici: bosanski/srpski/hrvatski

Autor: Sarka Havrankova

Saradnici: Viktor Bjelić, Vanja Junuzović, Martin Skalský, Zuzana Vachůnová, Ratko Pilipović, Jelena Brkić

Verzija na engleskom