Minimalni protok reka u Evropskoj uniji Istaknuto

Ova brošura se bavi jednim konkretnim pitanjem, koji se tiče pitanja ekološkog (minimalnog) protoka.Riječ je o komparativnoj studiji koja se bavi ne samo načinom na koji je definisan minimalni protok u zakonodavstvu odabranih država-članica, već i načinom kako se provodi i nadzire u praksi. U trenutku aktualnih klimatskih promjena i učestale pojave ekstremnih hidroloških uslova, poplava i sušnih perioda, ovo pitanje postaje sve važnije.

Stranice: 32

Jezici: bosanski/srpski/hrvatski/engleski

Autori: Vlastimil Karlik, Zuzana Vachunova, Martin Skalsky