Pristup Informacijama o životnoj sredini u eri interneta Istaknuto

Svrha ove studije je da izradi odgovarajući opšti model zakonodavne i administrativne prakse u vezi s objavljivanjem informacija o životnoj sredini na internetu, kojim bi se osigurao siguran i brz pristup javnosti svim važnim informacijama o životnoj sredini u određenoj državi. Naročito smo obratili pažnju na informacije u pogledu postupaka odlučivanja koje vode administrativni organi u kojima javnost može učestvovati, te namjeravamo da se bavimo ovom temom kako bismo promovisali angažovanje javnosti u tim postupcima donošenja odluka.

Stranice: 29

Jezici: bosanski/srpski/hrvatski/engleski

Autor: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.