Postojani organski polutanti u domaćim kokošijim jajima iz zemalja Zapadnog Balkana

Postojani organski polutanti u domaćim kokošijim jajima iz zemalja Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija
2014 – 2015

1. 3. 2016

Stranice: 32

Jezici: bosanski

Autori: RNDr. Jindřich Petrlík, Peter Behnisch