Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Demokratija zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini: posustajućim hodom

Alternativni izvještaj o provedbi Aarhuške konvencije u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se razvija razmišljanje o glavnim nedostacima prilikom praktične upotrebe demokratskih instrumenata u odlučivanju o pitanju zaštite životnog okoliša. Detaljniji pregled otkriva da se pravila na papiru često razlikuju od praktične primjene u stvarnosti. Iako demokratija okoliša u Bosni i Hercegovini samo mili, aktivnosti građanskog društva daju nadu za poboljšanje u budućnosti.

Stranice: 96

Jezici: engleski, bosanski

Autori: Vendula Zahumenská, Samir Lemeš, Mirna Delalić, Kamila Zatloukalová, Jana Sobotková, Martin Skalský


Environmental Democracy in Bosnia and Herzegovina: Limping Along

Alternative report on implementation of the Aarhus Convention in Bosnia and Herzegovina.
ENGLISH