Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Radionica o efikasnijem uključivanju u EIA procese i u kampanje za rijeke.

5. 11. 2017 - Zuzana Vachůnová

Banja Luka i Pecka
20. April i 21. April 2017. godine
5. November 2017. godine

 

Radionica o studijama uticaja i sastanak Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

 

 

 

 

Zakonski okvir i sadržaj studija uticaja na životnu sredinu
Predavači: Viktor Bjelić i Jasmin Pašić (Centar za životnu sredinu) 


Campaigning for rivers
Predavač: Vlastík Karlík (Arnika) 


Building Coalitions for Rivers
Predavač: Vlastík Karlík (Arnika)