Benzen

CAS

71-43-2

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
1 000 kg/god
kolona 1B / u vodu:
200 kg/god (kao BTEX)
kolona 1C / u zemljište:
200 kg/god (kao BTEX)
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
1 000 kg/god
200 kg/god (kao BTEX)
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
10 000 kg/god

Grupa

Kancerogene materije
Isparljive organske materije
Teratogene materije (štetne za fetus)
Materije štetne za reprodukciju (reprotoksične)

Kratak pregled karakteristika

Benzen je organsko jedinjenje slatkastog mirisa koji se koristi kao rastvor
i osnovna sirovina za proizvodnju brojnih hemikalija (lijekovi, plastika, eksploziv, kozmetika i sl.). Čovjek je posebno izložen benzenu udisanjem. U tijelu prvenstveno utiče na pojačano prokrvljene organe kao što su koštana srži ili jetra. Kod akutne intoksikacije, dolazi do oštećenja krvotoka, nervnog sistema i imunog sistema. Hronični efekti benzena stvaraju destruktivne metabolite što dovodi do oštećenja pluća i crvenih i bijelih krvnih zrnaca. Hronična oštećenja koštane srži mogu dugoročno rezultovati razvoju leukemije.
Glavni izvor benzena su motorna vozila. Benzen je jedan od produkata benzina. Drugi izvori uključuju industrijsku proizvodnju, metalurgiju i spaljivanje otpada. Velika količina benzena se nalazi u dimu cigareta. Benzen relativno brzo isparava u atmosferu, što doprinosi formiranju fotohemijskog smoga.