Nemetanski isparljivi organski spojevi (NMVOC)

CAS

-

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
100 000 kg/god

kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
-
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
-

Grupa

Kancerogene materije
Isparljive organske materije

Kratak pregled karakteristika

Nemetanski isparljivi organski spojevi (NMVOC) čine grupu isparljivih organskih materija izuzev metana. Integrisani registar zagađenja prati ukupnu količinu emisija NMVOC. U NMVOC ubrajaju se alkoholi, aldehidi, alkani, aromati, ketoni i halogeni derivati. To su često različiti rastvarači, sredstava za čišćenje i rastvarači koji se koriste u proizvodnji boja i lakova. NMVOC zagađuju atmosferu gradeći formaciju prizemnog ozona. Halogeni NMVOC oštećuju stratosferski ozonski omotač koji štiti Zemljinu površinu od UV zračenja. NMVOC mogu kontaminirati zemljište, podzemne i površinske vode. Toksični efekti su različiti. Mogu biti materije koje su štetne za nervni sistem, materija koja izaziva mučninu, povraćanje ili grčeve. Neki od NMVOC su nedovoljno ispitani, a za neke od njih postoje dokazi da izazivaju rak kod ljudi. Izlaganje ovim materijama može biti rizično zbog njihove velike eksplozivnosti i lake zapaljivosti.
NMVOC nastaju prirodnim putem, npr. iz biljaka, ali mogu nastati i kao produkt sagorijevanja organskog materijala. Uopšteno, u antropogene izvore nastajanja NMVOC ulazi sagorijevanje fosilnih goriva, hemijska ili bilo koja druga industrija koja koristi/sadrži NMVOC.

Više iz kategorije: « Benzen Olovo i spojevi (kao Pb) »