Oksidi sumpora (SOx/SO2)

CAS

7446-09-5 (SO2)

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
150 000 kg/god

kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
-
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
-

Grupa

Materije koje uzrokuju zakiseljavanje okoliša

Kratak pregled karakteristika

Među okside sumpora spadaju sumpor dioksid (SO2) i sumpor trioksid (SO3). Sumpor dioksid se koristi kao redukciono sredstvo (izbjeljivanje, zaštita drveta) i kao konzervans za hranu (sušeno voće, vino). Oba oksida su važne komponente za industrijsku proizvodnju sumporne kiseline, gdje sumpor dioksid nastaje kao glavni proizvod a sumpor trioksid kao sporedni. Oksidi sumpora u vazduhu čine glavne uzročnike nastajanja kisele kiše. Izloženost sumpor dioksidu dovodi do iritacije očiju i gornjeg respiratornog sistema i može uzrokovati trajno oštećenje pluća ili astmu. Na okside sumpora su uglavnom osjetljive starije i hronično bolesne osobe.
Izuzev prirodnih izvora nastajanja sumpornih oksida, kao što su vulkanske aktivnosti i šumski požari, primarni uzročnik njihovih emisija je industrijska proizvodnja sumporne kiseline ali i sagorijevanje goriva. U atmosferi nakon određenog vremena, sumpor dioksid reaguje sa sumpor trioksidom gdje nastaje aerosol vlage sumporne kiseline. Prekomjerne količine sumporne kiseline smanjuju pH vrijednost ispod 4 i formira se tzv. kisela kiša, što može uzrokovati velike štete na žive i nežive komponente ekosistema.