Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanja

  • Općina: Maglaj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Papirna industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 1637
Oksidi azota (NOX/NO2) 357445
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 622116