Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanja

  • Općina: Maglaj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Papirna industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 1 637
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 1 395
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 357 445
Oksidi azota (NOX/NO2) 2015 468 600
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 339 751
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 622 116
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2015 1 682 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 1 291 000
Čestice (PM10) 2015 121 200
Čestice (PM10) 2016 91 176