Mišlenje o primjeni BAT u čeličani kompanije ArcelorMittal Zenica, Bosna i Hercegovina Istaknuto

Predmet Mišljenja je usporedba nivoa postrojenja čeličane ArcelorMittal Zenica u Bosni i Hercegovini sa sličnim čeličanama u RČ i sa zaključcima o BAT.

Usporedba i ocjena parametara čeličane ArcelorMittal Zenica sa (BAT) proizilazi iz sljedećih dokumenata i dokumentacije:
• Rješenje za električnu lučnu peć (EAF 100t), objavilo Ministarstvo Bosne i Hercegovine
• Rješenje za kiseonički konvertor (BOF), objavilo Ministarstvo Bosne i Hercegovine
• Izjava udruženja EKO FORUM Zenica
• Zahtjev za izdavanje dozvole za električnu lučnu peć (EAF 100t)
• Zahtjev za izdavanje dozvole za kiseonički konvertor (BOF)
• Podaci o ukupnoj količini emisija štetnih materija za jednu godinu iz čeličane ArcelorMittal Zenica navedene u PRTR

Stranice: 52

Jezici: bosanski, češki

Autori: Ing. Antonín Hlavatý, Ph.D., Mgr. Jan Kolář - CENIA, Czech Environmental Information Agency